Left Foot Inc | Razvoj Android Aplikacija | Izrada sajta | Stanoja Glavaša 13/17, 11000 Beograd, Cvijićeva 10, 26000 PančevoNovi Sad Smart City
projekat
FP7 SocIoTalNaša Android aplikacija
Droid Market
dostigla
70,000 download-a

 

Formular,Izrada sajta, izrada logoa, Left Foot Design

Izrada Logo-a

Izrada logoa

Izrada logoa predstavlja proces stvaranja idejnog rešenja u vektorskom ili rasterskom obliku, prema željama klijenta. Prvu stvar koju Vaš potrošač primeti je logo. Kasnije, potrošač podsvesno povezuje Vaš logo sa uslugom ili proizvodom.

Izrada logoa za sve namene: firme, online kompanije, forume, …

Vaš logo će dugo ostati u svesti kupca, a na Vama je da taj utisak dalje produbite kroz Vaš proizvod.

Dizajn definiše kompaniju i njeno poslovanje, ukazuje na njen stil i izdvaja je od konkurenata.
Izradićemo logo kakav Vi želite ili jednostavno sve prepustite nama.

Trenutno traje akcija, tako da i Vi možete dobiti Vas novi logo za neverovatnih 50 €!
Pogledajte portfolio izrade logoa: portfolio.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja kontaktirajte nas.

Šta je to logo?

Logotip je spoj grafičkih elemenata, simbola ili zaštitni znak brenda koji je, urađen jedinstvenim tipografskim stilom ili aranžiran na neki specifičan način. Krajnji rezultat treba da bude njegovo trenutno prepoznavanje, te jačanje brenda i veći uspeh firme. Baš iz tog razloga, poželjno je da oblici, boje, fontovi i slike koje čine logotip, budu dragačije od ostalih na tržištu. Logotip je jedan vid brenda kompanije ili neke institucije, odnosno zaštitni znak koji predstavlja pomenute.

Značaj logoa

Logo simbolizuje firmu i po mogućstvu upućuje na delatnost iste. On pomaže da se firma izdvoji iz mase drugih i uspešno formira identitet, koji je od velikog značaja za uspeh. Logo ima veliki uticaj na posmatrača i obično pri samom pomenu neke robne marke, potrošač prvo vizualizuje upravo logo. Značaj logoa je veliki jer će stvoriti razliku u odnosu na konkurenciju, daće firmi lični pečat, omogućiti identifikaciju i laku komunikaciju, stvoriti identitet, i otvoriti nove poslovne mogućnosti.

Šta je rasterski logo?

Rasterska grafika ili bitmap je jedan od načina definisanja slike i odnosi se na dvodimenzionalnu matricu piksela, čiji se kvalitet ogleda u broju istih. Rezolucija je broj redova i kolona u matrici.

Šta je vektorski logo?

Vektorska grafika je načina definisanja slike uz pomoć prostih geometrijskih oblika kao što su linije, tačke i krive. Za razliku od rasterskog, vektorski logo ne gubi na kvalitetu bez obzira na stepen zumiranja. Takođe, kasnije izmene vektorskog logoa su moguće i one ne utiču na smanjenje kvaliteta. Iz tog razloga vektorksi logo je pametniji izbor.Iz domaće kuhinje:
3D Društvena mreža
Hangtapp


hangtapp
društvena mreža
nove generacije
Copyright © 2020 Left Foot Inc. Mi smo iz budućnosti